นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n {"modified_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","id":57379,"asset_file_size":76909,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e22\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","asset_file_name":"12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n {"modified_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","id":57378,"asset_file_size":107126,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","asset_file_name":"10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_km42947_20140330220938_301937086_fullsize {"modified_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","id":57377,"asset_file_size":415657,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","asset_file_name":"km42947_20140330220938_301937086_fullsize.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2015-11_1e4f0968882cba1 {"modified_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","id":57231,"asset_file_size":615100,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","asset_updated_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","asset_file_name":"2015-11_1e4f0968882cba1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_a-65 {"modified_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","id":57177,"asset_file_size":82056,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","asset_updated_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","asset_file_name":"a-65.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_01_129 {"modified_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","id":57090,"asset_file_size":9792,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e22\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","asset_file_name":"01_129.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_26_20130919165351 {"modified_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","id":57035,"asset_file_size":22260,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","asset_updated_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","asset_file_name":"26_20130919165351..jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_qc {"modified_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","id":56849,"asset_file_size":121802,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","asset_updated_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","asset_file_name":"qc.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_26_20160125115941 {"modified_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","id":56690,"asset_file_size":102701,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e04\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","asset_updated_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","asset_file_name":"26_20160125115941..jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: