นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_237377-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237377-attachment.jpg","created_at":"2015/09/21 08:59:32 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 08:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/21 08:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"76","asset_file_size":57655,"modified_at":"2015/09/21 08:59:38 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54889,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_187567-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"187567-attachment.jpg","created_at":"2015/09/12 14:26:28 +0700","asset_updated_at":"2015/09/12 14:26:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/12 14:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4763","asset_file_size":9417,"modified_at":"2015/09/12 14:26:32 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54762,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_237801-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"237801-attachment.jpg","created_at":"2015/09/07 08:45:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/07 08:45:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/07 08:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7593","asset_file_size":128867,"modified_at":"2015/09/07 08:45:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54627,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_235850-28 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"235850-28.jpg","created_at":"2015/08/31 08:27:53 +0700","asset_updated_at":"2015/08/31 08:27:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/31 08:27:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","asset_file_size":14130,"modified_at":"2015/08/31 08:27:58 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54548,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_235526-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"235526-attachment.jpg","created_at":"2015/08/17 07:33:16 +0700","asset_updated_at":"2015/08/17 07:33:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/17 07:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e30","asset_file_size":111159,"modified_at":"2015/08/17 07:33:18 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_640_9gia6jig89bc5hfkcgia8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"640_9gia6jig89bc5hfkcgia8.jpg","created_at":"2015/08/10 08:13:44 +0700","asset_updated_at":"2015/08/10 08:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/10 08:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"46","asset_file_size":96957,"modified_at":"2015/08/10 08:13:48 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54225,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ironing-service-560700_640-150x150 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ironing-service-560700_640-150x150.jpg","created_at":"2015/08/01 18:25:54 +0700","asset_updated_at":"2015/08/01 18:25:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/01 18:25:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hf","asset_file_size":9711,"modified_at":"2015/08/01 18:25:59 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_226797-25 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"226797-25.jpg","created_at":"2015/07/27 09:47:51 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 09:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 09:47:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"456","asset_file_size":97086,"modified_at":"2015/07/27 09:47:55 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53930,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_255679_10150629993520634_887547_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"255679_10150629993520634_887547_n.jpg","created_at":"2015/07/27 08:48:53 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 08:48:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 08:48:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"45","asset_file_size":6593,"modified_at":"2015/07/27 08:48:54 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53929,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_233200-10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"233200-10.jpg","created_at":"2015/07/20 08:29:44 +0700","asset_updated_at":"2015/07/20 08:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/20 08:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"56","asset_file_size":149379,"modified_at":"2015/07/20 08:29:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53828,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_233199-10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"233199-10.jpg","created_at":"2015/07/20 08:29:20 +0700","asset_updated_at":"2015/07/20 08:29:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/20 08:29:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":53522,"modified_at":"2015/07/20 08:29:23 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225672-26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225672-26.jpg","created_at":"2015/07/13 08:47:45 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:47:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:47:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e48\u0e40\u0e14\u0e01\u0e2b","asset_file_size":48233,"modified_at":"2015/07/13 08:47:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53739,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225670-26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225670-26.jpeg","created_at":"2015/07/13 08:47:00 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:47:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e2b","asset_file_size":23791,"modified_at":"2015/07/13 08:47:03 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53738,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225662-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225662-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:46:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:46:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:46:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e01","asset_file_size":29785,"modified_at":"2015/07/13 08:46:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53737,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225660-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225660-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32","asset_file_size":63883,"modified_at":"2015/07/13 08:45:44 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53736,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225659-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225659-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:45:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e27","asset_file_size":56318,"modified_at":"2015/07/13 08:45:22 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53735,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225658-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225658-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e27","asset_file_size":44068,"modified_at":"2015/07/13 08:44:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53734,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225656-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225656-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e22","asset_file_size":83711,"modified_at":"2015/07/13 08:44:35 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53733,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225655-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225655-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:44:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e23","asset_file_size":44067,"modified_at":"2015/07/13 08:44:04 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53732,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225654-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225654-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e49\u0e49\u0e40\u0e14","asset_file_size":44457,"modified_at":"2015/07/13 08:43:43 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53731,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225652-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225652-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:43:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01","asset_file_size":163925,"modified_at":"2015/07/13 08:43:17 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53730,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225650-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225650-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40","asset_file_size":173578,"modified_at":"2015/07/13 08:42:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53729,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_225648-24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"225648-24.jpg","created_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 08:42:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"f","asset_file_size":63771,"modified_at":"2015/07/13 08:42:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53728,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_222359-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222359-attachment.jpg","created_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","asset_updated_at":"2015/07/04 14:13:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4444","asset_file_size":58903,"modified_at":"2015/07/04 14:13:50 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53614,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ppd {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"PPD.png","created_at":"2015/06/24 16:34:42 +0700","asset_updated_at":"2015/06/24 16:34:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mb","asset_file_size":264593,"modified_at":"2015/06/24 16:34:44 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53442,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_222580-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222580-attachment.jpg","created_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","asset_updated_at":"2015/06/20 17:31:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"753","asset_file_size":60478,"modified_at":"2015/06/20 17:31:02 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53348,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_23 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23.jpg","created_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","asset_updated_at":"2015/06/08 08:46:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e01\u0e14\u0e14\u0e14","asset_file_size":57618,"modified_at":"2015/06/08 08:46:44 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53103,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_228904-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"228904-attachment.jpg","created_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","asset_updated_at":"2015/05/31 15:46:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hjhf","asset_file_size":125401,"modified_at":"2015/05/31 15:46:04 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53006,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dsc_5984 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_5984.jpg","created_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","asset_updated_at":"2015/05/25 08:45:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"725","asset_file_size":308322,"modified_at":"2015/05/25 08:45:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52882,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_219542-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"219542-attachment.jpg","created_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","asset_updated_at":"2015/05/18 08:22:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fr","asset_file_size":64708,"modified_at":"2015/05/18 08:22:36 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52781,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_e3y9xx {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"E3Y9xX.jpg","created_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","asset_updated_at":"2015/05/09 10:53:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e19","asset_file_size":69353,"modified_at":"2015/05/09 10:53:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52612,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ximg_1424322088_313 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ximg_1424322088_313.jpg","created_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","asset_updated_at":"2015/05/09 10:52:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"46","asset_file_size":66311,"modified_at":"2015/05/09 10:52:35 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52611,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11194508_1471591989798195_1451474578060894788_o.jpg","created_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","asset_updated_at":"2015/05/06 08:13:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"55","asset_file_size":151841,"modified_at":"2015/05/06 08:13:12 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52561,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1430798486-trd2748-o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1430798486-TRD2748-o.jpg","created_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","asset_updated_at":"2015/05/06 08:11:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"54","asset_file_size":612076,"modified_at":"2015/05/06 08:11:51 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52560,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_224329-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224329-attachment.jpg","created_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","asset_updated_at":"2015/04/27 07:44:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e44","asset_file_size":158397,"modified_at":"2015/04/27 07:44:13 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52418,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_224327-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224327-attachment.jpg","created_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/27 07:43:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e30\u0e1e","asset_file_size":146536,"modified_at":"2015/04/27 07:43:47 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52417,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: