นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_66 {"asset_file_name":"66.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","media_folder_id":1534,"description":"66","updated_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87391,"id":43321,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_55 {"asset_file_name":"55.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","media_folder_id":1534,"description":"55","updated_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81435,"id":43320,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_44 {"asset_file_name":"44.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","media_folder_id":1534,"description":"44","updated_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92048,"id":43319,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_33 {"asset_file_name":"33.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","media_folder_id":1534,"description":"75","updated_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58198,"id":43318,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_22 {"asset_file_name":"22.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","media_folder_id":1534,"description":"123","updated_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87520,"id":43317,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_11 {"asset_file_name":"11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","media_folder_id":1534,"description":"222","updated_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67118,"id":43316,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_winter {"asset_file_name":"Winter.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e19","updated_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105542,"id":43315,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1175400_10200401764837919_1048177328_n {"asset_file_name":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","media_folder_id":1534,"description":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","updated_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21402,"id":42424,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_khun-nai-ho-movie {"asset_file_name":"khun-nai-ho-movie.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","media_folder_id":1534,"description":"1","updated_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/08/21 14:33:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126353,"id":42293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/08/21 14:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: