นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_66 {"modified_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","id":43321,"asset_file_size":87391,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","comment_counter":0,"description":"66","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","asset_file_name":"66.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_55 {"modified_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","id":43320,"asset_file_size":81435,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","comment_counter":0,"description":"55","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","asset_file_name":"55.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_44 {"modified_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","id":43319,"asset_file_size":92048,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","comment_counter":0,"description":"44","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","asset_file_name":"44.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_33 {"modified_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","id":43318,"asset_file_size":58198,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","comment_counter":0,"description":"75","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","asset_file_name":"33.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_22 {"modified_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","id":43317,"asset_file_size":87520,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","comment_counter":0,"description":"123","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","asset_file_name":"22.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_11 {"modified_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","id":43316,"asset_file_size":67118,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","comment_counter":0,"description":"222","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","asset_file_name":"11.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_winter {"modified_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","id":43315,"asset_file_size":105542,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","asset_file_name":"Winter.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1175400_10200401764837919_1048177328_n {"modified_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","id":42424,"asset_file_size":21402,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","comment_counter":0,"description":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","asset_updated_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","asset_file_name":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_khun-nai-ho-movie {"modified_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","id":42293,"asset_file_size":126353,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/08/21 14:33:21 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","asset_updated_at":"2013/08/21 14:33:20 +0700","asset_file_name":"khun-nai-ho-movie.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: