นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_66 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"66.JPG","created_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"66","asset_file_size":87391,"modified_at":"2013/10/22 17:18:20 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43321,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_55 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"55.JPG","created_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"55","asset_file_size":81435,"modified_at":"2013/10/22 17:17:57 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43320,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_44 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"44.JPG","created_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"44","asset_file_size":92048,"modified_at":"2013/10/22 17:17:31 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43319,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_33 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"33.JPG","created_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:17:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"75","asset_file_size":58198,"modified_at":"2013/10/22 17:17:04 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43318,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_22 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22.JPG","created_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:16:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"123","asset_file_size":87520,"modified_at":"2013/10/22 17:16:31 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43317,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.JPG","created_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:13:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"222","asset_file_size":67118,"modified_at":"2013/10/22 17:13:32 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43316,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_winter {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Winter.jpg","created_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:10:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19","asset_file_size":105542,"modified_at":"2013/10/22 17:10:11 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43315,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1175400_10200401764837919_1048177328_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","created_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","asset_updated_at":"2013/08/29 11:59:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1175400_10200401764837919_1048177328_n.jpg","asset_file_size":21402,"modified_at":"2013/08/29 11:59:05 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":42424,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_khun-nai-ho-movie {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"khun-nai-ho-movie.jpg","created_at":"2013/08/21 14:33:21 +0700","asset_updated_at":"2013/08/21 14:33:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":126353,"modified_at":"2013/08/21 14:33:23 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42293,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: