นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2_6 {"modified_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","id":43742,"asset_file_size":208533,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","comment_counter":0,"description":"uuuuu","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","asset_file_name":"2_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_5 {"modified_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","id":43741,"asset_file_size":220157,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:51:14 +0700","comment_counter":0,"description":"ddd","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:13 +0700","asset_file_name":"2_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_4 {"modified_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","id":43740,"asset_file_size":208518,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","comment_counter":0,"description":"gff","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","asset_file_name":"2_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_3 {"modified_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","id":43739,"asset_file_size":219988,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","comment_counter":0,"description":"ss","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","asset_file_name":"2_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_2 {"modified_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","id":43738,"asset_file_size":220308,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","comment_counter":0,"description":"vb","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","asset_file_name":"2_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_1 {"modified_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","id":43737,"asset_file_size":209686,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","comment_counter":0,"description":"vv","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","asset_file_name":"2_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_99 {"modified_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","id":43324,"asset_file_size":70386,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","comment_counter":0,"description":"99","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","asset_file_name":"99.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_88 {"modified_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","id":43323,"asset_file_size":85335,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","comment_counter":0,"description":"88","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","asset_file_name":"88.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_77 {"modified_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","id":43322,"asset_file_size":81079,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","comment_counter":0,"description":"77","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","asset_file_name":"77.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: