นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2_6 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"uuuuu","created_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","id":43742,"asset_file_size":208533}
  • Small_2_5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ddd","created_at":"2013/11/21 11:51:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","id":43741,"asset_file_size":220157}
  • Small_2_4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"gff","created_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","id":43740,"asset_file_size":208518}
  • Small_2_3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ss","created_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","id":43739,"asset_file_size":219988}
  • Small_2_2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"vb","created_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","id":43738,"asset_file_size":220308}
  • Small_2_1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"vv","created_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","id":43737,"asset_file_size":209686}
  • Small_99 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"99.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"99","created_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","id":43324,"asset_file_size":70386}
  • Small_88 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"88.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"88","created_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","id":43323,"asset_file_size":85335}
  • Small_77 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"77.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"77","created_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","id":43322,"asset_file_size":81079}
ขนาดย่อ: