นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2_6 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":208533,"modified_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":43742,"updated_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","asset_file_name":"2_6.jpg","description":"uuuuu","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700"}
  • Small_2_5 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":220157,"modified_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/11/21 11:51:14 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":43741,"updated_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","asset_file_name":"2_5.jpg","description":"ddd","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:13 +0700"}
  • Small_2_4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":208518,"modified_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":43740,"updated_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","asset_file_name":"2_4.jpg","description":"gff","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700"}
  • Small_2_3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":219988,"modified_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":43739,"updated_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","asset_file_name":"2_3.jpg","description":"ss","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700"}
  • Small_2_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":220308,"modified_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":43738,"updated_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","asset_file_name":"2_2.jpg","description":"vb","asset_updated_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700"}
  • Small_2_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":209686,"modified_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":43737,"updated_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","asset_file_name":"2_1.jpg","description":"vv","asset_updated_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700"}
  • Small_99 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":70386,"modified_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":43324,"updated_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","asset_file_name":"99.JPG","description":"99","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700"}
  • Small_88 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":85335,"modified_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":43323,"updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","asset_file_name":"88.JPG","description":"88","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700"}
  • Small_77 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":81079,"modified_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","media_folder_id":1534,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":43322,"updated_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","asset_file_name":"77.JPG","description":"77","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700"}
ขนาดย่อ: