นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
  • Small_2_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_6.jpg","created_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"uuuuu","asset_file_size":208533,"modified_at":"2013/11/21 11:51:58 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43742,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_5.jpg","created_at":"2013/11/21 11:51:14 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:51:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ddd","asset_file_size":220157,"modified_at":"2013/11/21 11:51:16 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43741,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_4.jpg","created_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gff","asset_file_size":208518,"modified_at":"2013/11/21 11:48:53 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43740,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_3.jpg","created_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:48:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ss","asset_file_size":219988,"modified_at":"2013/11/21 11:48:17 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_2.jpg","created_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:47:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"vb","asset_file_size":220308,"modified_at":"2013/11/21 11:47:35 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43738,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_1.jpg","created_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:46:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"vv","asset_file_size":209686,"modified_at":"2013/11/21 11:46:58 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43737,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_99 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"99.JPG","created_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"99","asset_file_size":70386,"modified_at":"2013/10/22 17:19:38 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43324,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_88 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"88.JPG","created_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"88","asset_file_size":85335,"modified_at":"2013/10/22 17:19:13 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43323,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_77 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"77.JPG","created_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 17:18:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"77","asset_file_size":81079,"modified_at":"2013/10/22 17:18:46 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43322,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: