นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
  • Small_713 {"member_only_commentable":false,"description":"kk","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_file_name":"713.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174921,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_14 {"member_only_commentable":false,"description":"dsss","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_file_name":"2_14.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197116,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_13 {"member_only_commentable":false,"description":"gjkk","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_file_name":"2_13.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211434,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_12 {"member_only_commentable":false,"description":"eee","asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_file_name":"2_12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":234199,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_11 {"member_only_commentable":false,"description":"rrr","asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_file_name":"2_11.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43749,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210779,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_10 {"member_only_commentable":false,"description":"klll","asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_file_name":"2_10.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43748,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218098,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_9 {"member_only_commentable":false,"description":"qqq","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","asset_file_name":"2_9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43745,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223063,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_8 {"member_only_commentable":false,"description":"66666","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_file_name":"2_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43744,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204376,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_7 {"member_only_commentable":false,"description":"wwww","asset_updated_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","asset_file_name":"2_7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229285,"media_folder_id":1534,"created_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","modified_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: