นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_713 {"modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","id":44319,"asset_file_size":174921,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","comment_counter":0,"description":"kk","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_file_name":"713.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_14 {"modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","id":43752,"asset_file_size":197116,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","comment_counter":0,"description":"dsss","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_file_name":"2_14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_13 {"modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","id":43751,"asset_file_size":211434,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","comment_counter":0,"description":"gjkk","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_file_name":"2_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_12 {"modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","id":43750,"asset_file_size":234199,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","comment_counter":0,"description":"eee","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_file_name":"2_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_11 {"modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","id":43749,"asset_file_size":210779,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","comment_counter":0,"description":"rrr","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_file_name":"2_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_10 {"modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","id":43748,"asset_file_size":218098,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","comment_counter":0,"description":"klll","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_file_name":"2_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_9 {"modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","id":43745,"asset_file_size":223063,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","comment_counter":0,"description":"qqq","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","asset_file_name":"2_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_8 {"modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","id":43744,"asset_file_size":204376,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","comment_counter":0,"description":"66666","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_file_name":"2_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2_7 {"modified_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","id":43743,"asset_file_size":229285,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","comment_counter":0,"description":"wwww","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","asset_file_name":"2_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: