นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_713 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"713.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"kk","created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","id":44319,"asset_file_size":174921}
  • Small_2_14 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"dsss","created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","id":43752,"asset_file_size":197116}
  • Small_2_13 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"gjkk","created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","id":43751,"asset_file_size":211434}
  • Small_2_12 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"eee","created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","id":43750,"asset_file_size":234199}
  • Small_2_11 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"rrr","created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","id":43749,"asset_file_size":210779}
  • Small_2_10 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"klll","created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","id":43748,"asset_file_size":218098}
  • Small_2_9 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"qqq","created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","id":43745,"asset_file_size":223063}
  • Small_2_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"66666","created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","id":43744,"asset_file_size":204376}
  • Small_2_7 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"wwww","created_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","id":43743,"asset_file_size":229285}
ขนาดย่อ: