นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_713 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"713.jpg","created_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kk","asset_file_size":174921,"modified_at":"2014/01/16 13:57:13 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44319,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_14.jpg","created_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dsss","asset_file_size":197116,"modified_at":"2013/11/21 13:06:47 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43752,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_13.jpg","created_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:06:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gjkk","asset_file_size":211434,"modified_at":"2013/11/21 13:06:14 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43751,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_12.jpg","created_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"eee","asset_file_size":234199,"modified_at":"2013/11/21 13:05:35 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43750,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_11.jpg","created_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:04:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rrr","asset_file_size":210779,"modified_at":"2013/11/21 13:04:41 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43749,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_10.jpg","created_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 13:03:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"klll","asset_file_size":218098,"modified_at":"2013/11/21 13:04:00 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43748,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_9.jpg","created_at":"2013/11/21 11:53:53 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"qqq","asset_file_size":223063,"modified_at":"2013/11/21 11:53:56 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43745,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2_8.jpg","created_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:53:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"66666","asset_file_size":204376,"modified_at":"2014/09/12 18:03:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43744,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2_7.jpg","created_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 11:52:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"wwww","asset_file_size":229285,"modified_at":"2013/11/21 11:52:44 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43743,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: