นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10549167_568779079893811_1453300536016287963_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10549167_568779079893811_1453300536016287963_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"567","created_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","id":48249,"asset_file_size":189899}
  • Small_460 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"460.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"1567777","created_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","id":47752,"asset_file_size":81678}
  • Small_10003274_508928789212174_2972365271114581231_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10003274_508928789212174_2972365271114581231_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"7853","created_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","id":46050,"asset_file_size":79373}
  • Small_1496654_301146206702074_769851446_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1496654_301146206702074_769851446_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"8888","created_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","id":45868,"asset_file_size":39726}
  • Small_227752_329133460525933_1593879384_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"227752_329133460525933_1593879384_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"88","created_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","id":45780,"asset_file_size":45932}
  • Small_page {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"333","created_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","id":45201,"asset_file_size":134379}
  • Small_191983-attachment {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"191983-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ggg","created_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","id":44523,"asset_file_size":50783}
  • Small_3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"3.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"ss","created_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","id":44321,"asset_file_size":58770}
  • Small_126 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"126.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"hh","created_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","id":44320,"asset_file_size":114400}
ขนาดย่อ: