นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10549167_568779079893811_1453300536016287963_o {"member_only_commentable":false,"description":"567","asset_updated_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","asset_file_name":"10549167_568779079893811_1453300536016287963_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189899,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/08/30 15:11:06 +0700","modified_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/30 15:11:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_460 {"member_only_commentable":false,"description":"1567777","asset_updated_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","asset_file_name":"460.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81678,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/08/08 18:49:41 +0700","modified_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/15 08:36:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10003274_508928789212174_2972365271114581231_n {"member_only_commentable":false,"description":"7853","asset_updated_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","asset_file_name":"10003274_508928789212174_2972365271114581231_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79373,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/04/11 16:32:02 +0700","modified_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 16:32:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1496654_301146206702074_769851446_n {"member_only_commentable":false,"description":"8888","asset_updated_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","asset_file_name":"1496654_301146206702074_769851446_n.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45868,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39726,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/04/03 12:46:07 +0700","modified_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/03 12:46:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_227752_329133460525933_1593879384_n {"member_only_commentable":false,"description":"88","asset_updated_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","asset_file_name":"227752_329133460525933_1593879384_n.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45932,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/03/28 14:20:13 +0700","modified_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 14:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page {"member_only_commentable":false,"description":"333","asset_updated_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134379,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","modified_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_191983-attachment {"member_only_commentable":false,"description":"ggg","asset_updated_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","asset_file_name":"191983-attachment.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50783,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/24 14:50:58 +0700","modified_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 15:05:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"ss","asset_updated_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","asset_file_name":"3.jpeg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58770,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/16 13:58:56 +0700","modified_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:59:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_126 {"member_only_commentable":false,"description":"hh","asset_updated_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","asset_file_name":"126.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114400,"media_folder_id":1534,"created_at":"2014/01/16 13:57:54 +0700","modified_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 13:57:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: