นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n {"asset_file_name":"10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","media_folder_id":1534,"description":"782333","updated_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184058,"id":50332,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_209340-attachment {"asset_file_name":"209340-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","media_folder_id":1534,"description":"5555558","updated_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12141,"id":49935,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20111201_115418 {"asset_file_name":"20111201_115418.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23","updated_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14326,"id":49543,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_18433-attachment {"asset_file_name":"18433-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","media_folder_id":1534,"description":"55555523","updated_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120843,"id":49464,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_102057_1422_1 {"asset_file_name":"102057_1422_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","media_folder_id":1534,"description":"4856","updated_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33787,"id":49193,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_e_abdglruwxz17 {"asset_file_name":"e_abdglruwxz17.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","media_folder_id":1534,"description":"5555555555","updated_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151241,"id":49119,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_108health_1753 {"asset_file_name":"108health_1753.png","visibility":2,"modified_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e49\u0e49\u0e49hhhhhh","updated_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58860,"id":48668,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_550_3 {"asset_file_name":"550_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","media_folder_id":1534,"description":"sssss","updated_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37076,"id":48607,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_10694383_573621519409567_5481540472666726980_o {"asset_file_name":"10694383_573621519409567_5481540472666726980_o.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","media_folder_id":1534,"description":"55555","updated_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119976,"id":48445,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: