นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n {"created_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","asset_file_size":184058,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50332,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"782333","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","asset_file_name":"10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n.jpg","updated_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_209340-attachment {"created_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","asset_file_size":12141,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49935,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5555558","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","asset_file_name":"209340-attachment.jpg","updated_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_20111201_115418 {"created_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","asset_file_size":14326,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49543,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","asset_file_name":"20111201_115418.jpg","updated_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_18433-attachment {"created_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","asset_file_size":120843,"commentable":true,"modified_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49464,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"55555523","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","asset_file_name":"18433-attachment.jpg","updated_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_102057_1422_1 {"created_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","asset_file_size":33787,"commentable":true,"modified_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49193,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"4856","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","asset_file_name":"102057_1422_1.jpg","updated_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_e_abdglruwxz17 {"created_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","asset_file_size":151241,"commentable":true,"modified_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49119,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5555555555","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","asset_file_name":"e_abdglruwxz17.jpg","updated_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_108health_1753 {"created_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","asset_file_size":58860,"commentable":true,"modified_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48668,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e49\u0e49\u0e49hhhhhh","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","asset_file_name":"108health_1753.png","updated_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_550_3 {"created_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","asset_file_size":37076,"commentable":true,"modified_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48607,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sssss","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","asset_file_name":"550_3.jpg","updated_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
  • Small_10694383_573621519409567_5481540472666726980_o {"created_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","asset_file_size":119976,"commentable":true,"modified_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48445,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"55555","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","asset_file_name":"10694383_573621519409567_5481540472666726980_o.jpg","updated_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","media_folder_id":1534,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: