นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
  • Small_10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10868148_1424875857803142_2965473363623251500_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"782333","created_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 10:03:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 10:04:00 +0700","id":50332,"asset_file_size":184058}
  • Small_209340-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"209340-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5555558","created_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/22 10:13:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/22 10:13:11 +0700","id":49935,"asset_file_size":12141}
  • Small_20111201_115418 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20111201_115418.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23\u0e23","created_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/01 09:23:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/01 09:23:56 +0700","id":49543,"asset_file_size":14326}
  • Small_18433-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18433-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55555523","created_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/24 08:14:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/24 08:14:06 +0700","id":49464,"asset_file_size":120843}
  • Small_102057_1422_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102057_1422_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"4856","created_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/03 09:48:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/03 10:03:29 +0700","id":49193,"asset_file_size":33787}
  • Small_e_abdglruwxz17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e_abdglruwxz17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5555555555","created_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/27 08:51:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/27 09:04:58 +0700","id":49119,"asset_file_size":151241}
  • Small_108health_1753 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"108health_1753.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"\u0e49\u0e49\u0e49hhhhhh","created_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/22 16:08:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/22 16:08:13 +0700","id":48668,"asset_file_size":58860}
  • Small_550_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"550_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"sssss","created_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/18 09:49:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 10:05:08 +0700","id":48607,"asset_file_size":37076}
  • Small_10694383_573621519409567_5481540472666726980_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10694383_573621519409567_5481540472666726980_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"55555","created_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/08 08:45:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/08 09:04:56 +0700","id":48445,"asset_file_size":119976}
Thumbnail Size: