นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_14223325391422332635l {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332635l.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"42364","created_at":"2015/02/09 08:31:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","id":50975,"asset_file_size":99014}
  • Small_14223325391422332604l {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332604l.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"7158","created_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","id":50974,"asset_file_size":110950}
  • Small_14223325391422332580l {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332580l.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"frgunj","created_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","id":50973,"asset_file_size":136684}
  • Small_210086-attachment {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210086-attachment.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"5123","created_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","id":50800,"asset_file_size":166235}
  • Small_snzg09k1-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNZG09K1-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"2589","created_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","id":50667,"asset_file_size":64148}
  • Small_20130829090605 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20130829090605.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"7520","created_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","id":50666,"asset_file_size":167562}
  • Small_gc {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"725","created_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","id":50665,"asset_file_size":86704}
  • Small_dsc_0063 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0063.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"88888","created_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","id":50664,"asset_file_size":110856}
  • Small_210366-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210366-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1534,"visibility":2,"description":"8753","created_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","id":50449,"asset_file_size":13721}
ขนาดย่อ: