นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_14223325391422332635l {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332635l.jpg","created_at":"2015/02/09 08:31:00 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"42364","asset_file_size":99014,"modified_at":"2015/02/09 08:31:01 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50975,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_14223325391422332604l {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332604l.jpg","created_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 08:30:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7158","asset_file_size":110950,"modified_at":"2015/02/09 08:30:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50974,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_14223325391422332580l {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14223325391422332580l.jpg","created_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 08:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"frgunj","asset_file_size":136684,"modified_at":"2015/02/09 08:30:04 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50973,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_210086-attachment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210086-attachment.jpg","created_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","asset_updated_at":"2015/02/02 11:48:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5123","asset_file_size":166235,"modified_at":"2015/02/02 11:48:20 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50800,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_snzg09k1-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNZG09K1-1.jpg","created_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2589","asset_file_size":64148,"modified_at":"2015/01/26 08:32:43 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50667,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20130829090605 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20130829090605.jpg","created_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:32:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7520","asset_file_size":167562,"modified_at":"2015/01/26 08:32:12 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50666,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gc {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gc.jpg","created_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:31:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"725","asset_file_size":86704,"modified_at":"2015/01/26 08:31:07 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50665,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_0063 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0063.jpg","created_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 08:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"88888","asset_file_size":110856,"modified_at":"2015/01/26 08:30:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50664,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_210366-11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"210366-11.jpg","created_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","asset_updated_at":"2015/01/19 09:15:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8753","asset_file_size":13721,"modified_at":"2015/01/19 09:15:28 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50449,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: