นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_219488-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:58:48 +0700","updated_at":"2015/03/09 09:58:54 +0700","created_at":"2015/03/09 09:58:48 +0700","asset_file_name":"219488-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51468,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e1f","modified_at":"2015/03/09 09:58:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":78355,"group_member_commentable":true}
  • Small_219487-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:58:12 +0700","updated_at":"2015/03/09 09:58:16 +0700","created_at":"2015/03/09 09:58:12 +0700","asset_file_name":"219487-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51467,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01","modified_at":"2015/03/09 09:58:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":86063,"group_member_commentable":true}
  • Small_219486-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:57:45 +0700","updated_at":"2015/03/09 09:57:49 +0700","created_at":"2015/03/09 09:57:45 +0700","asset_file_name":"219486-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51466,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e2b\u0e2b","modified_at":"2015/03/09 09:57:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":88238,"group_member_commentable":true}
  • Small_219485-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:57:19 +0700","updated_at":"2015/03/09 09:57:25 +0700","created_at":"2015/03/09 09:57:20 +0700","asset_file_name":"219485-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51465,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e14","modified_at":"2015/03/09 09:57:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":31733,"group_member_commentable":true}
  • Small_219484-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/09 09:56:47 +0700","updated_at":"2015/03/09 09:56:52 +0700","created_at":"2015/03/09 09:56:47 +0700","asset_file_name":"219484-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51464,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e32","modified_at":"2015/03/09 09:56:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":37307,"group_member_commentable":true}
  • Small_219696-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/02 09:17:14 +0700","updated_at":"2015/03/02 09:17:16 +0700","created_at":"2015/03/02 09:17:14 +0700","asset_file_name":"219696-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51357,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5566","modified_at":"2015/03/02 09:17:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":43055,"group_member_commentable":true}
  • Small_219695-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/02 09:16:46 +0700","updated_at":"2015/03/02 09:16:50 +0700","created_at":"2015/03/02 09:16:46 +0700","asset_file_name":"219695-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51356,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"77","modified_at":"2015/03/02 09:16:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27801,"group_member_commentable":true}
  • Small_218936-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/02/23 08:25:55 +0700","updated_at":"2015/02/23 08:26:01 +0700","created_at":"2015/02/23 08:25:55 +0700","asset_file_name":"218936-attachment.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51285,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"4444444","modified_at":"2015/02/23 08:26:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":147547,"group_member_commentable":true}
  • Small_217149-attachment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/02/16 08:25:24 +0700","updated_at":"2015/02/16 08:25:30 +0700","created_at":"2015/02/16 08:25:24 +0700","asset_file_name":"217149-attachment.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51183,"deleted_at":null,"media_folder_id":1534,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"422222","modified_at":"2015/02/16 08:25:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51161,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: