นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15 {"modified_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","id":60827,"asset_file_size":186273,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e04","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","asset_updated_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newscms_thaihealth_c_abghilowyz16 {"modified_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","id":60640,"asset_file_size":184185,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","asset_updated_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abghilowyz16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_eye1 {"modified_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","id":60639,"asset_file_size":30088,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","comment_counter":0,"description":"564","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","asset_updated_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","asset_file_name":"Eye1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_123 {"modified_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","id":60552,"asset_file_size":134718,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","asset_file_name":"123.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o {"modified_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","id":60196,"asset_file_size":223944,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","asset_file_name":"16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139 {"modified_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","id":60094,"asset_file_size":598297,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e09\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e39","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_safe-tips-songkran {"modified_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","id":57487,"asset_file_size":76520,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e16","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","asset_updated_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","asset_file_name":"safe-tips-songkran.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n {"modified_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","id":57381,"asset_file_size":91281,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e4b\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","asset_file_name":"12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n {"modified_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","id":57380,"asset_file_size":119626,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1534,"updated_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","asset_file_name":"12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: