นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15 {"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e04","asset_updated_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60827,"deleted_at":null,"created_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15.jpg","updated_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","modified_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":186273,"last_commented_at":null}
 • Ico64_newscms_thaihealth_c_abghilowyz16 {"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60640,"deleted_at":null,"created_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abghilowyz16.jpg","updated_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","modified_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":184185,"last_commented_at":null}
 • Ico64_eye1 {"description":"564","asset_updated_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60639,"deleted_at":null,"created_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Eye1.jpg","updated_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","modified_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30088,"last_commented_at":null}
 • Ico64_123 {"description":"\u0e15\u0e32","asset_updated_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60552,"deleted_at":null,"created_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"123.jpg","updated_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","modified_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":134718,"last_commented_at":null}
 • Ico64_16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o {"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","asset_updated_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60196,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o.jpg","updated_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":223944,"last_commented_at":null}
 • Ico64_newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139 {"description":"\u0e09\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e39","asset_updated_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60094,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139.jpg","updated_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","modified_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":598297,"last_commented_at":null}
 • Ico64_safe-tips-songkran {"description":"\u0e23\u0e16","asset_updated_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57487,"deleted_at":null,"created_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"safe-tips-songkran.jpg","updated_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","modified_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76520,"last_commented_at":null}
 • Ico64_12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n {"description":"\u0e1b\u0e4b\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57381,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n.jpg","updated_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","modified_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":91281,"last_commented_at":null}
 • Ico64_12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n {"description":"\u0e02\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57380,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n.jpg","updated_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","modified_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":119626,"last_commented_at":null}
 • Ico64_12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n {"description":"\u0e41\u0e22\u0e01","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57379,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n.jpg","updated_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","modified_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76909,"last_commented_at":null}
 • Ico64_10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n {"description":"\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57378,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n.jpg","updated_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","modified_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":107126,"last_commented_at":null}
 • Ico64_km42947_20140330220938_301937086_fullsize {"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57377,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"km42947_20140330220938_301937086_fullsize.jpg","updated_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","modified_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":415657,"last_commented_at":null}
 • Ico64_2015-11_1e4f0968882cba1 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57231,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2015-11_1e4f0968882cba1.jpg","updated_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","modified_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":615100,"last_commented_at":null}
 • Ico64_a-65 {"description":"\u0e16\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57177,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"a-65.jpg","updated_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","modified_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":82056,"last_commented_at":null}
 • Ico64_01_129 {"description":"\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57090,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"01_129.jpg","updated_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","modified_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":9792,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_20130919165351 {"description":"\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57035,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_20130919165351..jpg","updated_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","modified_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":22260,"last_commented_at":null}
 • Ico64_qc {"description":"\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32","asset_updated_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56849,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"qc.jpg","updated_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","modified_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121802,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_20160125115941 {"description":"\u0e40\u0e04\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56690,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_20160125115941..jpg","updated_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","modified_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":102701,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kapooktoday-makabucha-kratoo {"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e06\u0e1a\u0e39\u0e0a\u0e32","asset_updated_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56689,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KapookToday-Makabucha-Kratoo.jpg","updated_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","modified_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":397132,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_20150224152410 {"description":"1236","asset_updated_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56610,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_20150224152410..jpg","updated_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","modified_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":79435,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tu1 {"description":"\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56517,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tu1.jpg","updated_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","modified_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":358116,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_201512241515241 {"description":"\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56222,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_201512241515241..jpg","updated_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","modified_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42726,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_201511101627172 {"description":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e14","asset_updated_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56012,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_201511101627172..jpg","updated_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","modified_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47418,"last_commented_at":null}
 • Ico64_chil {"description":"\u0e04\u0e33\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","asset_updated_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55935,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chil.jpg","updated_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","modified_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73434,"last_commented_at":null}
 • Ico64_1medicine {"description":"\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55857,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1medicine.jpg","updated_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","modified_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":12295,"last_commented_at":null}
 • Ico64_car-battery-care-af {"description":"569","asset_updated_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55766,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"car-battery-care-af.jpg","updated_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","modified_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":58922,"last_commented_at":null}
 • Ico64_blue_light5 {"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55578,"deleted_at":null,"created_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Blue_light5.jpg","updated_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","modified_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73964,"last_commented_at":null}
 • Ico64_thaihealth_c_ceklnpt24689 {"description":"426","asset_updated_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55470,"deleted_at":null,"created_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_ceklnpt24689.jpg","updated_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","modified_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":750078,"last_commented_at":null}
 • Ico64_thaihealth_c_defhjklpu148 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55430,"deleted_at":null,"created_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_defhjklpu148.jpg","updated_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","modified_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":67663,"last_commented_at":null}
 • Ico64_yogurt-benefit-01-300x257 {"description":"43","asset_updated_at":"2015/10/31 16:59:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55370,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/31 16:59:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"yogurt-benefit-01-300x257.jpg","updated_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","modified_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27750,"last_commented_at":null}
 • Ico64_slp {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55290,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"slp.jpg","updated_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","modified_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121688,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_20130604122521 {"description":"\u0e14\u0e1e\u0e2b\u0e2b","asset_updated_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55287,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_20130604122521..jpg","updated_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","modified_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":14923,"last_commented_at":null}
 • Ico64_26_20151008105239 {"description":"hfr","asset_updated_at":"2015/10/19 09:18:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55177,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/19 09:18:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"26_20151008105239..jpg","updated_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","modified_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":25628,"last_commented_at":null}
 • Ico64_456 {"description":"159","asset_updated_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55127,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"456.jpg","updated_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","modified_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":435357,"last_commented_at":null}
 • Ico64_udfix {"description":"4562","asset_updated_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55008,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"udfix.jpg","updated_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","modified_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66328,"last_commented_at":null}
 • Ico64_237458-attachment {"description":"\u0e40\u0e01\u0e2b\u0e1f","asset_updated_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54947,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"237458-attachment.jpg","updated_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","modified_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":184673,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: