นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15 {"modified_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","id":60827,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e04","created_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","asset_updated_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":186273}
 • Ico64_newscms_thaihealth_c_abghilowyz16 {"modified_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","id":60640,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abghilowyz16.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","created_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","asset_updated_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":184185}
 • Ico64_eye1 {"modified_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","id":60639,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Eye1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","media_folder_id":1534,"description":"564","created_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","asset_updated_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30088}
 • Ico64_123 {"modified_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","id":60552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"123.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e15\u0e32","created_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","asset_updated_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":134718}
 • Ico64_16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o {"modified_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","id":60196,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","created_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":223944}
 • Ico64_newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139 {"modified_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","id":60094,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e09\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e39","created_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":598297}
 • Ico64_safe-tips-songkran {"modified_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","id":57487,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"safe-tips-songkran.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e23\u0e16","created_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","asset_updated_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76520}
 • Ico64_12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n {"modified_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","id":57381,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e1b\u0e4b\u0e2d\u0e07","created_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91281}
 • Ico64_12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n {"modified_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","id":57380,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30","created_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119626}
 • Ico64_12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n {"modified_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","id":57379,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e41\u0e22\u0e01","created_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76909}
 • Ico64_10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n {"modified_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","id":57378,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107126}
 • Ico64_km42947_20140330220938_301937086_fullsize {"modified_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","id":57377,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"km42947_20140330220938_301937086_fullsize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":415657}
 • Ico64_2015-11_1e4f0968882cba1 {"modified_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","id":57231,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2015-11_1e4f0968882cba1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","created_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","asset_updated_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":615100}
 • Ico64_a-65 {"modified_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","id":57177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a-65.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e16\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e32","created_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","asset_updated_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82056}
 • Ico64_01_129 {"modified_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","id":57090,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01_129.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e22\u0e32","created_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9792}
 • Ico64_26_20130919165351 {"modified_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","id":57035,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20130919165351..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","asset_updated_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22260}
 • Ico64_qc {"modified_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","id":56849,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"qc.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32","created_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","asset_updated_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121802}
 • Ico64_26_20160125115941 {"modified_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","id":56690,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20160125115941..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e40\u0e04\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27","created_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","asset_updated_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102701}
 • Ico64_kapooktoday-makabucha-kratoo {"modified_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","id":56689,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KapookToday-Makabucha-Kratoo.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e06\u0e1a\u0e39\u0e0a\u0e32","created_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","asset_updated_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":397132}
 • Ico64_26_20150224152410 {"modified_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","id":56610,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20150224152410..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","media_folder_id":1534,"description":"1236","created_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79435}
 • Ico64_tu1 {"modified_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","id":56517,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tu1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","asset_updated_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":358116}
 • Ico64_26_201512241515241 {"modified_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","id":56222,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_201512241515241..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e44\u0e2d","created_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42726}
 • Ico64_26_201511101627172 {"modified_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","id":56012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_201511101627172..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e14","created_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47418}
 • Ico64_chil {"modified_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","id":55935,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chil.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e04\u0e33\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","created_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","asset_updated_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73434}
 • Ico64_1medicine {"modified_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","id":55857,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1medicine.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e22\u0e32","created_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","asset_updated_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12295}
 • Ico64_car-battery-care-af {"modified_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","id":55766,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-battery-care-af.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 16:25:26 +0700","media_folder_id":1534,"description":"569","created_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 16:25:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58922}
 • Ico64_blue_light5 {"modified_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","id":55578,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_light5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/28 14:32:03 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21","created_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","asset_updated_at":"2015/11/28 14:31:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73964}
 • Ico64_thaihealth_c_ceklnpt24689 {"modified_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","id":55470,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_ceklnpt24689.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/14 17:27:55 +0700","media_folder_id":1534,"description":"426","created_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","asset_updated_at":"2015/11/14 17:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":750078}
 • Ico64_thaihealth_c_defhjklpu148 {"modified_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","id":55430,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_defhjklpu148.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/09 09:34:30 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e19\u0e32\u0e19","created_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","asset_updated_at":"2015/11/09 09:34:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67663}
 • Ico64_yogurt-benefit-01-300x257 {"modified_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","id":55370,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"yogurt-benefit-01-300x257.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/31 16:59:59 +0700","media_folder_id":1534,"description":"43","created_at":"2015/10/31 16:59:55 +0700","asset_updated_at":"2015/10/31 16:59:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27750}
 • Ico64_slp {"modified_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","id":55290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"slp.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:47:36 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","created_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:47:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121688}
 • Ico64_26_20130604122521 {"modified_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","id":55287,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20130604122521..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:38:59 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e14\u0e1e\u0e2b\u0e2b","created_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:38:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14923}
 • Ico64_26_20151008105239 {"modified_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","id":55177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"26_20151008105239..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/19 09:18:27 +0700","media_folder_id":1534,"description":"hfr","created_at":"2015/10/19 09:18:25 +0700","asset_updated_at":"2015/10/19 09:18:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25628}
 • Ico64_456 {"modified_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","id":55127,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"456.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/14 16:12:43 +0700","media_folder_id":1534,"description":"159","created_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 16:12:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":435357}
 • Ico64_udfix {"modified_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","id":55008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"udfix.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 11:52:40 +0700","media_folder_id":1534,"description":"4562","created_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/02 11:52:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66328}
 • Ico64_237458-attachment {"modified_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","id":54947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"237458-attachment.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/28 08:47:23 +0700","media_folder_id":1534,"description":"\u0e40\u0e01\u0e2b\u0e1f","created_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/28 08:47:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":184673}
ขนาดย่อ: