นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > aksara.w

No folder found
 • Tiny_newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15.jpg","created_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","asset_updated_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e04","asset_file_size":186273,"modified_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_newscms_thaihealth_c_abghilowyz16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abghilowyz16.jpg","created_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","asset_updated_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_file_size":184185,"modified_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60640,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_eye1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Eye1.jpg","created_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","asset_updated_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"564","asset_file_size":30088,"modified_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60639,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_123 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"123.jpg","created_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","asset_updated_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32","asset_file_size":134718,"modified_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60552,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o.jpg","created_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","asset_file_size":223944,"modified_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60196,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139.jpg","created_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e09\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e39","asset_file_size":598297,"modified_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60094,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_safe-tips-songkran {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safe-tips-songkran.jpg","created_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","asset_updated_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16","asset_file_size":76520,"modified_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57487,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n.jpg","created_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e4b\u0e2d\u0e07","asset_file_size":91281,"modified_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57381,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n.jpg","created_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30","asset_file_size":119626,"modified_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57380,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12439190_1590047547952638_5827491435856528288_n.jpg","created_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e22\u0e01","asset_file_size":76909,"modified_at":"2016/03/31 19:11:37 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57379,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10399268_1590047577952635_6491144795208563693_n.jpg","created_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 19:11:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":107126,"modified_at":"2016/03/31 19:11:06 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57378,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_km42947_20140330220938_301937086_fullsize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km42947_20140330220938_301937086_fullsize.jpg","created_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 18:52:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","asset_file_size":415657,"modified_at":"2016/03/31 18:52:32 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57377,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2015-11_1e4f0968882cba1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-11_1e4f0968882cba1.jpg","created_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","asset_updated_at":"2016/03/26 18:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","asset_file_size":615100,"modified_at":"2016/03/26 18:29:45 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57231,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a-65 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a-65.jpg","created_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","asset_updated_at":"2016/03/21 08:58:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e32","asset_file_size":82056,"modified_at":"2016/03/21 08:58:47 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57177,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_01_129 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01_129.jpg","created_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 08:02:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32","asset_file_size":9792,"modified_at":"2016/03/14 08:02:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57090,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_20130919165351 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_20130919165351..jpg","created_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","asset_updated_at":"2016/03/07 08:40:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33","asset_file_size":22260,"modified_at":"2016/03/07 08:40:15 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57035,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_qc {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qc.jpg","created_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","asset_updated_at":"2016/02/27 18:04:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32","asset_file_size":121802,"modified_at":"2016/02/27 18:05:00 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56849,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_20160125115941 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_20160125115941..jpg","created_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","asset_updated_at":"2016/02/22 09:53:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27","asset_file_size":102701,"modified_at":"2016/02/22 09:53:39 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56690,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kapooktoday-makabucha-kratoo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KapookToday-Makabucha-Kratoo.jpg","created_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","asset_updated_at":"2016/02/22 09:39:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e06\u0e1a\u0e39\u0e0a\u0e32","asset_file_size":397132,"modified_at":"2016/02/22 09:39:16 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56689,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_20150224152410 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_20150224152410..jpg","created_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 08:54:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1236","asset_file_size":79435,"modified_at":"2016/02/15 08:54:12 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56610,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tu1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tu1.jpg","created_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","asset_updated_at":"2016/02/07 15:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":358116,"modified_at":"2016/02/07 15:44:30 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56517,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_201512241515241 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_201512241515241..jpg","created_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/18 08:37:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e2d","asset_file_size":42726,"modified_at":"2016/01/18 08:37:34 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56222,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26_201511101627172 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26_201511101627172..jpg","created_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 09:00:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e14","asset_file_size":47418,"modified_at":"2016/01/04 09:11:27 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56012,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chil {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chil.jpg","created_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","asset_updated_at":"2015/12/24 13:18:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","asset_file_size":73434,"modified_at":"2015/12/24 13:21:29 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55935,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1medicine {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1medicine.jpg","created_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","asset_updated_at":"2015/12/21 09:13:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32","asset_file_size":12295,"modified_at":"2015/12/21 09:14:12 +0700","media_folder_id":1534,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55857,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: