นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โดเรม่อน
Ico64
อักษรา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > aksara.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15 {"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e04","asset_updated_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60827,"deleted_at":null,"created_at":"2017/04/08 11:47:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abdefprtuv15.jpg","updated_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","modified_at":"2017/04/08 11:47:22 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":186273,"last_commented_at":null}
  • Small_newscms_thaihealth_c_abghilowyz16 {"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60640,"deleted_at":null,"created_at":"2017/03/20 08:29:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abghilowyz16.jpg","updated_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","modified_at":"2017/03/20 08:29:29 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":184185,"last_commented_at":null}
  • Small_eye1 {"description":"564","asset_updated_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60639,"deleted_at":null,"created_at":"2017/03/20 08:26:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Eye1.jpg","updated_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","modified_at":"2017/03/20 08:26:02 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30088,"last_commented_at":null}
  • Small_123 {"description":"\u0e15\u0e32","asset_updated_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60552,"deleted_at":null,"created_at":"2017/03/13 08:11:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"123.jpg","updated_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","modified_at":"2017/03/13 08:11:18 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":134718,"last_commented_at":null}
  • Small_16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o {"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","asset_updated_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60196,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/31 16:42:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"16423188_1713092642314794_4690335079092838886_o.jpg","updated_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:42:48 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":223944,"last_commented_at":null}
  • Small_newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139 {"description":"\u0e09\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e39","asset_updated_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60094,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/22 12:51:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_befjkqrvx139.jpg","updated_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","modified_at":"2017/01/22 12:51:51 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":598297,"last_commented_at":null}
  • Small_safe-tips-songkran {"description":"\u0e23\u0e16","asset_updated_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57487,"deleted_at":null,"created_at":"2016/04/09 15:33:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"safe-tips-songkran.jpg","updated_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","modified_at":"2016/04/09 15:33:37 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76520,"last_commented_at":null}
  • Small_12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n {"description":"\u0e1b\u0e4b\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57381,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:12:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12924527_1590047557952637_7347185666387600713_n.jpg","updated_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","modified_at":"2016/03/31 19:12:40 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":91281,"last_commented_at":null}
  • Small_12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n {"description":"\u0e02\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57380,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 19:12:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12472781_1590047531285973_8049615839350974649_n.jpg","updated_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","modified_at":"2016/03/31 19:12:09 +0700","media_folder_id":1534,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":119626,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: