นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้องยามฯ
Ico64
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

หลัก > achida.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_115035772 {"description":"Have a wonderful Valentine\u2019s Day!","asset_updated_at":"2014/02/10 11:12:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44902,"deleted_at":null,"created_at":"2014/02/10 11:12:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"115035772.jpg","updated_at":"2014/02/10 11:12:47 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:12:47 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":110478,"last_commented_at":null}
  • Small_newyear2014 {"description":"newyear2014","asset_updated_at":"2014/01/08 14:34:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44208,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/08 14:34:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newyear2014.jpg","updated_at":"2014/01/08 14:34:27 +0700","modified_at":"2014/01/08 14:34:27 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84110,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e02.-\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/23 16:30:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":42340,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/23 16:30:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"serveymou_psu_kku.pdf","updated_at":"2013/08/23 16:30:32 +0700","modified_at":"2013/08/23 16:30:32 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":86416,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e02.-\u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2013/08/23 15:12:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":42336,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/23 15:12:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"serveymou_kku_psu.doc","updated_at":"2013/08/23 15:13:01 +0700","modified_at":"2013/08/23 15:13:01 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69632,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 http://share.psu.ac.th","asset_updated_at":"2013/05/22 16:06:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39988,"deleted_at":null,"created_at":"2013/05/22 16:06:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cover3.2new1.pdf","updated_at":"2013/05/22 16:07:00 +0700","modified_at":"2013/05/22 16:07:00 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":140640,"last_commented_at":null}
  • Small_med_85321 {"description":" Blogger of the Month ' March 2013","asset_updated_at":"2013/04/26 11:11:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39609,"deleted_at":null,"created_at":"2013/04/26 11:11:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"MED_85321.JPG","updated_at":"2013/04/26 11:11:10 +0700","modified_at":"2013/04/26 11:11:10 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68039,"last_commented_at":null}
  • Small_med_85301 {"description":" Blogger of the Month ' March 2013","asset_updated_at":"2013/04/26 11:10:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39607,"deleted_at":null,"created_at":"2013/04/26 11:10:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"MED_85301.JPG","updated_at":"2013/04/26 11:10:43 +0700","modified_at":"2013/04/26 11:10:43 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70665,"last_commented_at":null}
  • Small_med_85241 {"description":" Blogger of the Month ' March 2013","asset_updated_at":"2013/04/26 11:10:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39605,"deleted_at":null,"created_at":"2013/04/26 11:10:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"MED_85241.JPG","updated_at":"2013/04/26 11:10:11 +0700","modified_at":"2013/04/26 11:10:11 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":72606,"last_commented_at":null}
  • Small_ajpom {"description":"\u0e34blogger of the month december 2012","asset_updated_at":"2013/01/07 09:51:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37506,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/07 09:51:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ajpom.jpg","updated_at":"2013/01/07 09:52:00 +0700","modified_at":"2013/01/07 09:52:00 +0700","media_folder_id":11,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":74946,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: