นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ช.ช่าง
Ico64
นาย สมคิด จีนาพงษ์
ช่างเทคนิค
ม.สงขลานคริทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Journals

11 July 2012
Ico48

ความสะอาดบริเวณรอบอ่างน้ำภายในม.สงขลานครินทร์ เป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับผลิตน้ำประปา จากการสังเกตุซึ่งได้ไปออกกำลังกายบริเวณอ่างน้ำจะเห็นขยะและถุงพลาสติกตกหล่นอยู่รอบอ่างโดนเฉพาะจุดบริเวณใกล้ทางไหลลงสู่ท่อน้ำเข้ากระบวน การผลิตประปาจะมีถังขยะเก่าๆอยู่ 1 จุดและมีขยะเต็ม ซึ่งทำให้เกิดความไม่เหมาะสมอยู่หลายวันแล้ว

By ช.ช่าง
Flowers: 4
02 December 2011
Ico48
ทำงานห้องช่างฝ่ายสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
By ช.ช่าง
Flowers: 1