นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LUX
Ico64
จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อนุทิน

11 มีนาคม 2557
Ico48
Externality Cost สองสามวันที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมงานหนึ่งมีการพูดถึงงานมอ.วิชาการ ทำให้มองเห็นภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นทุกปีทั้งกับประชาคมชาว มอ.เองและประชาชนผู้สัญจรไปมาข้างนอกด้วย คือ การจราจรที่ติดขัดมาก จึงนึกถึงสิ่งที่เพียรสอนกับนักศึกษาเสมอ คือ การจัดทำโครงการมากมายของภาครัฐที่ดูเหมือนจะเกิดประโยชน์แก่สังคม แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความใส่ใจน้อยเกินไป คือ โครงการเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นหรือสังคมภายนอกมากน้อยเพียงใด บ่อยๆ ครั้งที่การขาดความตระหนักในเรื่องความเสียหายหรือความเดือดร้อนนี้ทำให้คุณค่าของโครงการลดน้อยลงทันที โจทย์เรื่องความเดือดร้อนด้านการจราจรบนถนนกาญจนวณิชย์และถนนปุณณกันต์น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราชาว มอ.น่าจะช่วยกันทบทวนเสียที แม้ว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ตาม แต่ Externality cost ที่เกิดขึ้นทุกปีก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะ ยังพอมีเวลาให้ชาว มอ.ช่วยกันคิดก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาคมนี้
โดย LUX
ดอกไม้: 4