นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หมายเลขโทรศัพท์แผ่นพับศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวเลขผิดจาก 8 เป็น 3 http://phonebook.psu.ac.th มีหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์หนังสือแล้ว 0-7428-2980,2981,2982 แต่บนแผ่นพับระบุเป็น 2930,2931,2932 ซึ่งมีใช้งานอยู่ก่อนแล้วโดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ จึงเรียนมาเพื่อใช้ติดต่อศูนย์หนังสือฯ ให้ถูกต้อง ขอบพระคุณมากครับ สงกรานต์
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.229.64.28
Message:  
Load Editor
   
Cancel or