เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
· บันทึกแนะนำ
Ico48
ครูทรัพยฯ : บุคลากรดีเด่นของชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
หนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครู”ผู้ทำหน้าที่สอนศิษย์ ในขณะเดียวกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่ทำทำมาตลอดอายุราชการ ไม่ท้อต่อปัญหา ไม่ละต่อความพยายาม สิ่งที่ได้รับ คือองค์ความร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 43
  · ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ล่าสุด: แสดง
· เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้   · เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ความเห็นล่าสุด: แสดง
· หมวดหมู่บันทึก
· มีต่อ
· บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง · บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง · บันทึกล่าสุด: แสดง