เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
· บันทึกแนะนำ
Ico48
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กับระบบประกันคุณภาพ
ใน work-mind
โดย Kanom Phing
ในช่วงปี 2558 ทางศูนย์เครื่องมือฯ ได้ต้อนรับคณะมาดูงานหลายหน่วยงานมาก ทั้งมาดูงานในระบบประกันคุณภาพของศูนย์เครื่องมือฯ หรือเชิญบุคลากรไปบบรยายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ เราในฐานะคนในองค์กร ก็ไม่ได้คิดว่าการมีระบบประกันคุณภาพมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 53
  · ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ล่าสุด: แสดง
· เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้   · เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ความเห็นล่าสุด: แสดง
· หมวดหมู่บันทึก
· มีต่อ
· บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง · บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง · บันทึกล่าสุด: แสดง