เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
· บันทึกแนะนำ
Ico48
ประเมินให้เกิดค่า ต้องมุ่งการพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินที่ดี ที่มีค่า ต้องประเมินให้เห็นจุดเด่น จุดดี จุดที่สามารถนำมาใช้สร้างค่า สร้างประโยชน์เพิ่มขึ้น ต้องประเมินให้เห็นความเก่งและช่องทางการพัฒนาตามบุคลิกภาพของคน ๆ นั้น ปัญหาการประเมินส่วนใหญ่คือการชี้จุดด้อย คล้ายการตำหนิ ติเตี...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 104
  · ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ล่าสุด: แสดง
· เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้   · เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ความเห็นล่าสุด: แสดง
· หมวดหมู่บันทึก
· มีต่อ
· บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง · บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง · บันทึกล่าสุด: แสดง