เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
· บันทึกแนะนำ
Ico48
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส
ใน กิจกรรม 5ส
โดย เปตอง
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน) มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 77
  · ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ล่าสุด: แสดง
· เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้   · เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ความเห็นล่าสุด: แสดง
· หมวดหมู่บันทึก
· มีต่อ
· บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง · บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง · บันทึกล่าสุด: แสดง