นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
· บันทึกแนะนำ
Ico48
Partnering Relationship
ใน LUX
โดย LUX
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQM นั้นมีเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือการจัดการผู้ส่งมอบ หรือ Supplier โดยเน้นแนวคิดเรื่อง Supplier Partnership ซึ่งการจะสร้างให้ผู้ส่งมอบเป็นพันธมิตรกับองค์กรได้นั้นต้องใช้แนวคิดเรื่อง Partnering Relationship แ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 105
  · ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ล่าสุด: แสดง
· เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้   · เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ความเห็นล่าสุด: แสดง
· หมวดหมู่บันทึก
· มีต่อ
· บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง · บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง · บันทึกล่าสุด: แสดง