เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
· บันทึกแนะนำ
Ico48
ภาษีที่อยู่อาศัยทำให้ต้นทุนชีวิตเพิ่ม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้ได้ข่าวที่รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัย แสดงว่าทุกคนที่มีบ้านที่อยู่อาศัยต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าภาษีเพิ่ม เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการสร้างรายได้จากการทำงาน ที่เสียภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ต่อไปก็ต้องบวกภาระภาษีจา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 190
  · ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง   · ไฟล์ล่าสุด: แสดง
· เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด: วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้   · เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง   · ความเห็นล่าสุด: แสดง
· หมวดหมู่บันทึก
· มีต่อ
· บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด: แสดง · บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด: แสดง · บันทึกล่าสุด: แสดง