นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

prcleaning2aug2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:46   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

logo5s_2aug2019.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:32   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

before2aug2019.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:31   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:28   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:27   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานประชุม5ส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.งานประชุม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:19   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prcleaning2aug2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.ประชาสัมพันธ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:18   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

globalwind2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wind map มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): map  wind
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2562 15:27   แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2562 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

globalwind1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
globalwindatlas มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wind  atlas
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2562 15:25   แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2562 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

equ3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
equ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mobile Application
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2562 10:34   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2562 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]