นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

PDF008.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF008 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF008
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:10   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF007.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF007 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF007
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:10   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF006.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF006 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF006
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:09   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF005.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF005 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF005
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:09   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF004.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF004 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF004
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:09   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF003.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF003 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF003
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:08   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF002.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF002 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF002
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF001.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF001 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 13:57   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Car.kmz (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รถจมน้ำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): GE
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กันยายน 2562 10:22   แก้ไข: 18 กันยายน 2562 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

fl4.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
car มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): GE
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กันยายน 2562 10:11   แก้ไข: 18 กันยายน 2562 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]