นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

usa2020.png (0)

File Address:
อุษา เชษฐานนท์ more »
Tag: อุษา เชษฐานนท์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:43   Modified: 14 July 2020 11:43 [ Report Abuse ]

animal_hospital_14july2020_2.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ more »

n9619_s.jpg (0)

File Address:
คณะสัตวแพทย์ รักษาสัตว์ใหญ่ more »
Tag: รักษาสัตว์ใหญ่
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:40   Modified: 14 July 2020 11:40 [ Report Abuse ]

absent1.png (0)

File Address:
หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ more »
Tag: หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 29 June 2020 15:10   Modified: 29 June 2020 15:10 [ Report Abuse ]

NewItem182.png (0)

File Address:
หน้าจอ-เพิ่มกรรมการประเมิน more »

NewItem465.png (0)

File Address:
หน้าจอ-รายชื่อใบประเมินที่เปลี่ยนกรรมการ more »

NewItem464.png (0)

File Address:
หน้าจอ-เลือกใบประเมิน more »

NewItem460.png (0)

File Address:
หน้าจอ-เลือกกรรมการประเมินกลุ่มใหม่ more »

NewItem471.png (0)

File Address:
หน้าจอเพิ่ม-ลบรายชื่อกรรมการในระบบ Competency online more »