นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

benefit_mankind2019_8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:42   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:42   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:42   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:39   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:38   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:38   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:38   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.เชิดชู ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:37   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF010.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF010 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF010
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:11   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PDF009.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PDF009 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PDF009
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2562 14:10   แก้ไข: 20 กันยายน 2562 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]