นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

rabeingeco26sept2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:23   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:21   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:21   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:20   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sarduensip19sept2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 10:41   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 10:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sarduensip19sept2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 10:33   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sarduensip19sept2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 10:31   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sarduensip19sept2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 10:30   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sarduensip19sept2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 10:26   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

benefit_mankind2019_9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประโยชน์เพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กันยายน 2562 15:43   แก้ไข: 25 กันยายน 2562 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]