นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

innoem6.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

greenoffice7aug20202_2.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug20202_1.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug20202.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug_2020_3.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

pdf2.jpg (0)

File Address:
pdf more »
Tag: pdf
By นายแสงเทียน   PermaLink
created: 14 August 2020 11:18   Modified: 14 August 2020 11:18 [ Report Abuse ]

pdf1.jpg (0)

File Address:
pdf more »
Tag: pdf
By นายแสงเทียน   PermaLink
created: 14 August 2020 11:17   Modified: 14 August 2020 11:17 [ Report Abuse ]

unnamed.png (0)

File Address:
Mo more »
Tag: building
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   PermaLink
created: 30 July 2020 11:20   Modified: 30 July 2020 11:20 [ Report Abuse ]

Watcharin2.jpg (0)

File Address:
Watcharin2.jpg more »
Tag: uncategorized
By Smarn   PermaLink
created: 22 July 2020 15:19   Modified: 22 July 2020 15:19 [ Report Abuse ]

Watcharin.jpg (0)

File Address:
Watcharin.jpg more »
Tag: uncategorized
By Smarn   PermaLink
created: 22 July 2020 15:10   Modified: 22 July 2020 15:10 [ Report Abuse ]