นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

title1.jpg (0)

File Address:
for title more »
Tag: for title
By nidnoi   PermaLink
created: 13 October 2007 03:01   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

igstitle2.jpg (0)

File Address:
for title more »
Tag: for title
By nidnoi   PermaLink
created: 13 October 2007 02:49   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

2020764.jpg (0)

File Address:
for background more »
Tag: for background
By nidnoi   PermaLink
created: 13 October 2007 02:31   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

bg.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 12 October 2007 13:55   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

2.jpg (0)

File Address:
การแสดง my hump more »

1.jpg (0)

File Address:
การแสดง more »

share.gif (0)

File Address:
baner เพื่อนำไปติดหน้าเว็บต่างๆ ของคณะฯ หรือหน่วยงาน สำหรับทำ link กลับมาที่เว็บ http://share.psu.ac.th/ more »
Tag: banner  link
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 12 October 2007 11:39   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

pattara.jpg (0)

File Address:
Just me! more »
Tag: jj picture
By JJ   PermaLink
created: 12 October 2007 07:51   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

hilite_lavender.jpg (0)

File Address:
ทุ่งลาเวนเดอร์ more »
Tag: ทุ่งลาเวนเดอร์
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 11 October 2007 12:54   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

hd_blog2.jpg (0)

File Address:
รูปส่วนหัวของหน้าประวัติ more »
Tag: theme
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 10 October 2007 19:07   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]