นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

hilite_lavender.jpg (0)

File Address:
ทุ่งลาเวนเดอร์ more »
Tag: ทุ่งลาเวนเดอร์
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 11 October 2007 12:54   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

hd_blog2.jpg (0)

File Address:
รูปส่วนหัวของหน้าประวัติ more »
Tag: theme
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 10 October 2007 19:07   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

cartoon7.gif (0)

File Address:
สำหรับแต่ง blog more »
Tag: สำหรับแต่ง blog
By nidnoi   PermaLink
created: 10 October 2007 13:45   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

share5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sharePSU2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): psu
โดย วิภัทร ศรุติพรหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 17:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share3.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
share logo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): logo
โดย วิภัทร ศรุติพรหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 17:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]