นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

เสนอคณะ_จัดตารางสอนคาบละ_90_นาที.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สวัสดี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การเรียนการสอน
โดย ประสาท - มีแต้ม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ตุลาคม 2550 12:06   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

title1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
for title มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): for title
โดย nidnoi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ตุลาคม 2550 03:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

igstitle2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
for title มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): for title
โดย nidnoi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ตุลาคม 2550 02:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2020764.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
for background มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): for background
โดย nidnoi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ตุลาคม 2550 02:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 13:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การแสดง my hump มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม  สำนักงานประกันคุณภาพ  ปรีญาภรณ์
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 13:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การแสดง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม  สำนักงานประกันคุณภาพ  ปรีญาภรณ์
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 13:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
baner เพื่อนำไปติดหน้าเว็บต่างๆ ของคณะฯ หรือหน่วยงาน สำหรับทำ link กลับมาที่เว็บ http://share.psu.ac.th/ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner  link
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 11:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pattara.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Just me! มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): jj picture
โดย JJ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 07:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hilite_lavender.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุ่งลาเวนเดอร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุ่งลาเวนเดอร์
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 ตุลาคม 2550 12:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]