นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Hd-blog.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
arunan มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

RSS_Session_1.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บทความการใช้ RSS ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

HD-arunan_blog1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
arunan มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Lower951-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 14:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

HeadMumlamai.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
header มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มุมละไม
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 13:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

forbanner.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
for banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): for blog
โดย nidnoi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2550 18:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตัวอย่างบอร์ด 5ส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บอร์ด  5s  acaser  engineering  ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย bogijung   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2550 14:19   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dentlogo25y.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โลโก้ฉลอง 25 ปี การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีต่อ »

lanebowlpsbowl.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลานโบว์ลิ่ง PS Bowl ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลานโบว์
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2550 20:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

logosmilebowl2007.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โลโก้เว็บไซต์ Smilebowl.com เว็บไซต์โบว์ลิ่งอันดับ 1 ใน Google.co.thให้ความรู้การเล่นโบว์ลิ่ง กิจกรรมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเล่นโบว์ลิ่ง และอื่นๆเกี่ยวกับโบว์ลิ่งอีกมากมาย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โลโก้  โบว์ลิ่ง  smilebowl
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2550 12:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]