นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

hd_blog2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปส่วนหัวของหน้าประวัติ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ตุลาคม 2550 19:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cartoon7.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สำหรับแต่ง blog มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สำหรับแต่ง blog
โดย nidnoi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ตุลาคม 2550 13:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC00284.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 10:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sharePSU2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): psu
โดย วิภัทร ศรุติพรหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 17:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share3.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
share logo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): logo
โดย วิภัทร ศรุติพรหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 17:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2p8.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วันวานยังหวานอยู่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักประชาสัมพันธ์
โดย Candle_Stone   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 15:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]