นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

formborrowfull.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หนังสืออนุมัติเดินทางพร้อมสัญญายืมเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ  สัญญายืมเงิน  cop sci qa
โดย เจนวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2550 10:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

banim.jpg (0)

File Address:
banner more »
Tag: banner  ปัญญานุช
By อิมจัง   PermaLink
created: 02 November 2007 16:25   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

logo-set.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทดทด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูป
โดย SuDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2550 14:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

plan_comlit51.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อบรม พย-ธค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรม  ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2550 13:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uybanner.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner  อุโยะ  ปรีญาภรณ์  สำนักงานประกันคุณภาพ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 18:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uyojung.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
uyo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานประกันคุณภาพ  ปรีญาภรณ์  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 17:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg4.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  ปัญญานุช
By อิมจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 13:09   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg7.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  ปัญญานุช
By อิมจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 13:06   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะจัง  bg
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 13:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะจัง  bg
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 12:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]