นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

DCAM0268.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Filter มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ccd
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 17:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DCAM0267.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
CCD Sensor หลัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ccd
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 17:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DCAM0266.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
CCD Sensor หน้า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ccd
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 17:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share2.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไปร่วมมอบเสื้อที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อ share  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 16:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รับเสื้อเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 50 จากพี่เมตตราและพี่แป้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อ share
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 16:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rasikorn1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บันทึก
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 15:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rasikon.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
r มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บันทึก
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 15:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BSC_Class_E2.ppt (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Balanced Scorecard and Strategic Management มีต่อ »