นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

untitled.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
potho มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): potho
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 11:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0378.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 10:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0033.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0250.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0300.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

global_warm.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
global_warm มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): global_warm
โดย พี่เม่ย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0286.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0277.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0103.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

result4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลการติว 1/2550 ตารางที่ 4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษาเรียนอ่อน
โดย วรวุธ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]