นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

bodyuy.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bodyuy มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bodyuy
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 17:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM_T-shirt.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์เครื่องมือฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อจากบล็อก
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 17:43   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

banner.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 17:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

09_sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

06_sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

06_2sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

06_1sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

05_sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

05_1sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]