นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

SNV33992.JPG (0)

File Address:
ประชุมวิชาการ more »
Tag: อบรมและพัฒนา  ฝ่ายบริการวิชาการ
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 09:13   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

SNV33989.JPG (0)

File Address:
งานประชุมวิชาการ more »
Tag: อบรมและพัฒนา
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 08:37   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

SNV33776.JPG (0)

File Address:
ภูเขาในไคโร more »
Tag: อบรมและพัฒนา
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 08:35   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

SNV34512.JPG (0)

File Address:
พาหนะ more »
Tag: อบรมและพัฒนา
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 08:34   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

SNV33874.JPG (0)

File Address:
ตึกในไคโร more »
Tag: อบรมและพัฒนา
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 08:33   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

DSC01554.JPG (0)

File Address:
ปิระมิดที่กีซ่า more »
Tag: อบรมและพัฒนา
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 08:32   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

DSC01799.JPG (0)

File Address:
วิหารที่ Luxor more »
Tag: อบรมและพัฒนา
By Klangduen Pochana   PermaLink
created: 16 November 2007 08:31   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

DSC06950.JPG (0)

File Address:
สารภี more »
Tag: สารภี
By ต้นสารภี   PermaLink
created: 15 November 2007 16:26   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

B2.jpg (0)

File Address:
b2 more »
Tag: นกกระจอกเทศ
By หยกมณี   PermaLink
created: 15 November 2007 15:11   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

B1.jpg (0)

File Address:
bbbb more »
Tag: นกกระจอกเทศ
By หยกมณี   PermaLink
created: 15 November 2007 15:06   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]