นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

3_ShortRegistryEditor.jpg (0)

File Address:
3_ShortRegistryEditor more »
Tag: 3_ShortRegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:42   Modified: 20 August 2020 09:42 [ Report Abuse ]

2_ClickRegistryEditor.jpg (0)

File Address:
2_ClickRegistryEditor more »
Tag: 2_ClickRegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:41   Modified: 20 August 2020 09:41 [ Report Abuse ]

1_RegistryEditor.jpg (0)

File Address:
1_RegistryEditor more »
Tag: 1_RegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:40   Modified: 20 August 2020 09:40 [ Report Abuse ]

0_AttachFileBefore.jpg (0)

File Address:
0_AttachFileBefore more »
Tag: 0_AttachFileBefore
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:33   Modified: 20 August 2020 09:33 [ Report Abuse ]

inoem7.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem5.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem4.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem3.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem1.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem6.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »