นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

surgicaltraining2010_feb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:51   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

surgicaltraning2020_feb4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:50   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

monkey_psu2020_feb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปํญหาลิงรบกวนที่พักในมหาวิทยาลัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลิง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:55   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

liberalart_feb2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.เชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปศาสตร์ สงขลานครินทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:18   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

n9399_PSUTH200130_10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วุฒิสมาชิกพบนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:27   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

senator_meet_jan2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีต่อ »

senator_meet_jan2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วุฒิสมาชิกพบนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:08   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

south_teacher3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อบรมครูใต้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมครูใต้
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:23   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

worldstar_student2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
WorldStar Student Awards 2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): WorldStar Student Awards 2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:06   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

worldstar_student2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
WorldStar Student Awards 2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): WorldStar Student Awards 2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:05   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]