นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

KM2562-3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-3
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-2
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:06   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Version24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Version มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Version
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:24   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Time24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Time มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): time
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:24   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Thing24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Thing มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): thing
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:23   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Smile24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Smile มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): smile
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:23   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Path24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Path มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): path
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:23   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Painting24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Painting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Painting
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:22   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pain24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Pain มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pain
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:21   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Music24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Music มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): music
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:21   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]