นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

hoggisungame2020_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:48   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bridsungame2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:48   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bridsungame2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:47   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1581494365873.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:47   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1581494380654.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:46   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Cover-JHSMR-36_no_21.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วารสารJournal of Health Science and Medical Research มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วารสาร JHSMR  วารสารJournal of Health Science and Medical Research
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 17:18   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

against_virus_nurse2020_feb5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:46   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

against_virus_nurse2020_feb4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:46   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

against_virus_nurse2020_feb3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:45   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

against_virus_nurse2020_feb2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:44   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]