นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

psu_herp_join2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทย เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  เภสัชศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2562 15:59   แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2562 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_herp_join2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทย เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  เภสัชศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2562 15:59   แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2562 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Family6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Family มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): family
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:02   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Faces6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Faces มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Faces
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:02   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Do7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Do มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): do
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:01   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:01   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Heaven6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Heaven มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): heaven
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:01   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Different7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Different มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Different
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:00   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Deserve7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Deserve มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Deserve
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:00   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Child7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Child มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): child
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:59   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]