นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

PermitForm.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจออนุมัติใบลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อนุมัติใบลา
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:22   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WaitForm.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รายการใบลาที่รอลงความเห็น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อนุมัติใบลา
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:09   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

AbsentList.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประวัติการลาหยุดส่วนตัว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วันลาพักผ่อนสะสม
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 10:16   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 17:09   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 17:05   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 17:04   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 17:03   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:23   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:21   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rabeingeco26sept2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียงเศรษฐกิจ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:21   แก้ไข: 27 กันยายน 2562 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]