นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Happiness6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:01   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Heaven6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Heaven มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): heaven
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:01   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Different7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Different มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Different
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:00   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Deserve7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Deserve มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Deserve
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 10:00   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Child7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Child มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): child
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:59   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:59   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Look7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Look มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): look
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:59   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): love
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:58   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Noise7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Noise มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): noise
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:58   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Test มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:57   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]