นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

against_virus_nurse2020_feb3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:45   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

against_virus_nurse2020_feb2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:44   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

against_virus_nurse2020_feb1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ. จัด “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลศาสตร์  ไวรัสโคโรนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:43   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

surgicaltraining2010_feb2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:54   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

surgicaltraining2020_feb1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:53   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

surgicaltraining2010_feb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:51   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

surgicaltraning2020_feb4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:50   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

monkey_psu2020_feb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปํญหาลิงรบกวนที่พักในมหาวิทยาลัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลิง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:55   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

liberalart_feb2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.เชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปศาสตร์ สงขลานครินทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:18   แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

n9399_PSUTH200130_10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วุฒิสมาชิกพบนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:27   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]