นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Mistakes8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mistakes มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mistakes
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:46   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Relationship8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Relationship มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): relationship
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:45   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Try8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Try มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): try
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:45   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Time8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Time มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): time
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:44   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Step
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:43   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Lost8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Lost มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Lost
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:42   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:42   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Junk8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Junk มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): junk
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:41   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Humility8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Humility มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Humility
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:41   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Home8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Home มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): home
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:40   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]