นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Happy9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happy มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happy
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:38   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Moment9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Moment มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): moment
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:38   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

lasik_center4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์เลสิก ม.อ.ลด 10 % สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PSU LASIK CENTER
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 14:58   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

lasik_center3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์เลสิก ม.อ.ลด 10 % สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PSU LASIK CENTER
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 14:57   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

lasik_center2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์เลสิก ม.อ.ลด 10 % สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PSU LASIK CENTER
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 14:57   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

lasik_center2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์เลสิก ม.อ.ลด 10 % สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): PSU LASIK CENTER
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 14:56   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ocean_warming62.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ocean warming มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Ocean Warming
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 ตุลาคม 2562 14:43   แก้ไข: 07 ตุลาคม 2562 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hatyai_flood2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 16:20   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hatyai_flood2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 16:19   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hatyai_flood2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 16:19   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]