นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

kuaana.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 16:27   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

khampi.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 16:27   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

satitwichakarn3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาธิตวิชาการ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:21   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_8256.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:20   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_8253.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นพ.รณชัย คงสกนธ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:19   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

satitwichakarn2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาธิตวิชาการ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:17   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

satitwichakarn1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาธิต ม.อ.  สาธิตวิชาการ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:17   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mv_environment2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ รณรงค์คัดแยกขยะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มิวสิควิดีโอ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2562 16:36   แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2562 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mv_environment1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ รณรงค์คัดแยกขยะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มิวสิควิดีโอ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2562 16:26   แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2562 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mv_environment.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ รณรงค์คัดแยกขยะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มิวสิควิดีโอ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2562 16:26   แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]