นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

screenshot.144.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HP Probook มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hp
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 10:47   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

screenshot.140.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HP Elite Book มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hp
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 10:46   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prevent_2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปัญหาสุขภาพจิต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:46   แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prevent_2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปัญหาสุขภาพจิต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:46   แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prevent_2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปัญหาสุขภาพ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:45   แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ekwipoo1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอกวิภู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เอกวิภู
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤษภาคม 2563 15:27   แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2563 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_for_covid_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา,สงขลานครินทร์,ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »