นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Blessed9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blessed มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Blessed
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:43   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Know9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Know มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Know
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:42   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Count9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Count มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Count
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:42   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Matter9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Matter มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): matter
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:42   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pain9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Pain มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pain
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:41   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Amazed9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Amazed มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Amazed
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:41   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Things9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Things มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): things
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:40   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Anger9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Anger มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): anger
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:40   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Suffer9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Suffer มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): suffer
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:39   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): love
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:39   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]